Bio Motion

Projekt Bio Motion vznikol na základe mojej diplomovej práce. Výsledkom je návrh systému energeticky sebestačnej obce spojením fotovoltických panelov, lokálnej úschovy energie a doplnkového zdroju elektrickej energie.

Solárny model vychádza z udržateľného rozvoja miest a energetiky v týchto mestách. Projekt by mal slúžiť ako časť strategického rozvoja miest a obcí. Koncept je aplikovateľný na obce, mestské časti alebo satelitné mestečká ktoré majú v blízkosti obnoviteľný zdroj energie ako je bioplynová stanica alebo solárna elektráreň.

Prostredníctvom Smart grid dochádza ku komplexnému riadeniu a distribúcií elektirckej energie medzi jednotlivými domácnosťami. Navrhnutý systém má schopnosť postupnej degradácie až na základné elementy s možnosťou opätovného samostatného oživenia. Výsledkom je veľká stabilita celej lokálnej siete, systém pracuje v ostrovnej prevádzke bez napojenia na verejnú distribučnú sieť, čím dochádza k decentralizácií.

Na základe diplomovej práce sme spolu so spoločnosťou Proel s.r.o začali na tvorbe projektu efektívnej výroby elektrickej energie pre bioplynové stanice. Zameriavame sa na vyhladenie produkcie, prostredníctvom energy storage staníc a ich komplexným riadením. Reflektujeme tak na zmeny v pripravovanej reforme OZE a KVET. Zabezpečujeme návrh projektu, projektovú dokumentáciu, montáž a servis.