O mne

Meno: Ing. Matúš Gavenda

Narodený: 28.03.1992

Mesto: Trenčín

Po štúdiu na strednej priemyslovej škole Emila Belluša som začal študovať Geodéziu a Geoinformatiku na ČVUT v Prahe. Po mojom nástupe došlo k významnému utlmeniu tohto oboru a tak som sa rozhodol ukončiť štúdium v tejto oblasti a presunúť sa na obor Riadenie a ekonomika priemyslových podnikov taktiež na ČVUT. Po absolvovaní bakalárskeho oboru som pokračoval v štúdiu na nadväzujúcom obore Projektové riadenie inovácií v podniku, so zameraním na Regionálne plánovanie, Konkurencieschopnosť miest, Smart cities a Európsku úniu.

Po skončení štúdia som sa rozhodol odísť z Prahy a presťahovať sa do Žiliny, kde momentálne pracujem v spoločnosti Urbanix.


Životopis